A Imagine School of English hem decidit fer un pas més en la nostra aposta per aprofitar tots els recursos que ens permetin millorar l’aprenentatge dels nostres alumnes i a partir d’aquest pròxim curs introduirem classes amb

                                                REALITAT VIRTUAL!!!!

L’anglès és transversal i això ens permet treballar tota mena de continguts, des de contes a fets històrics, animals… que a més, fa que millorem els coneixements en altres matèries.

Creiem que serà una experiència molt bona i que permetrà un millor aprofitament de les classes.

Després de molt temps valorant les diferents opcions que es poden trobar, hem decidit treballar amb ClassVR, ja que porta afegit un programari que ens permet adaptar-lo a les nostres guies pedagògiques i treballar amb tot el grup d’alumnes alhora.

Què és ClassVR?

ClassVR és una innovadora i guardonada tecnologia de REALITAT VIRTUAL dissenyada per ajudar a augmentar el compromís i la retenció de coneixements per a alumnes de totes les edats.

Ens ofereix una solució completa de maquinari, controls d’aula i contingut i recursos alineats amb el pla d’estudis, oferint tot allò que els professors necessiten per introduir la RV a l’aula.

Un 75% de millora en la retenció de coneixements quan s’aprèn a través de l’experiència.

Aprendre a través de l’experiència és una de les maneres més efectives d’aprendre, incrementant la retenció de coneixements fins a un 75%.

.

El 90% de la informació que es transmet al cervell és visual.

L’evidència mostra que el nostre cervell interactua amb els estímuls visuals de manera més efectiva tenint en compte que el 90% de la informació transmesa són imatges.

Millora del 20% en els resultats dels exàmens en utilitzar la RV a l’aula.

La introducció de la Realitat Virtual a les seves lliçons pot millorar les qualificacions dels alumnes i generar fins a un 20% de millora en els resultats dels exàmens.

.

Com ho farem?

A les nostres guies pedagògiques ja hi tenim diferents continguts integrats a les lliçons de cada curs. Aprofitarem els recursos que ens dona la Realitat Virtual per aprofundir en alguns d’ells per poder treballar-los i millorar el seu aprenentatge.

Hi ha molts temes que anirem preparant i introduint i de diferents temàtiques:

— històrics (per ex. El Gran Incendi de Londres, Les 7 meravelles de l’Antiguitat…)

— socials (L’apartheid vist des del punt de vista de Rosa Parks…)

— de ciències (Darwin i la selecció Natural…)

— etc.