La gamificació és un conjunt de tècniques que s’utilitzen a l’aula amb l’objectiu d’aconseguir millorar els resultats dels alumnes i les habilitats per aprendre les diferents matèries, mitjançant una metodologia lúdica que permet facilitar l’aprenentatge a partir d’unes activitats que aporten una experiència positiva als alumnes.

Què és la gamificació?

La gamificació és un recurs que es pot aplicar de manera transversal en totes les àrees/matèries i, en el nostre cas, perquè fomenta l’’aprenentatge de l’anglès de forma divertida.

 

Quins avantatges té?

 La gamificació és una tècnica que té molts avantatges. Aplicats a l’aula, els resumiríem així:

  • El comportament dels alumnes és més bo, ja que si segueixen millor la classe, tenen opció a fer-ho millor en els jocs.
  • Els alumnes estan més motivats i participatius, amb el que aprenen més i millor i això fa que:
    • Les qualificacions acadèmiques millorin.
    • Assoleixin millor els continguts de les lliçons.

Com es fa servir?

Per utilitzar la gamificació a les nostres aules aprofitem:

  • La competitivitat entre els alumnes. Tots volen fer-ho bé i fer-ho millor que els seus companys.
  • La satisfacció de l’alumne quan assoleix els objectius marcats.
  • L’interès per aconseguir les recompenses per millorar en el joc.

 

Per fer servir aquests punts per afavorir l’aprenentatge s’han de cercar jocs on mitjançant sistemes de puntuació, recompenses i objectius aconsegueixin assolir els nostres objectius.

Podem crear-los jocs nosaltres mateixos, però també disposem d’aplicacions i jocs que aprofitem per millorar l’aprenentatge.

Quins jocs utilitzem?

Actualment fem servir jocs off line i jocs en línia. 

* Jocs offline: jocs de taula, jocs de rol, memorys, etc

* Jocs online: Kahoot, Plickers, Classcraft, Deck Toys (aquest últim està en preparació)